Varför bytte SnailDay namn till DayCape?

Den ursprungliga idén var att hjälpa människor med autism planera sin dag genom att titta på en snigel gå igenom sin dag i en stadig takt. Men genom feedback från våra användarna, insåg vi inte alla kände att de kunde relatera till en snigel – även om snigeln såg sött ut, så ville vissa användare ha en annan karaktär.
Detta var en möjlighet för oss att tänka hur man kan flytta detta verktyg – för att undersöka hur man kan göra det mer personligt. Vi ville att folk skulle vara glada för deras dag, även om det ibland såg ut som det fanns en hel del att göra. Genom att införa begreppet  ”superhjälte kappa”  -som ger en förtroendet att hantera dagen, insåg vi att vår kalender kan skapa ett djupare samband med användaren. Det flyttas från en passiv aktivitet, som att titta på ett tidmätare på skärmen, till en mer aktiv kontakt med användarna  som kunna internalisera och skapade intresse för dagen.
Genom att omvandla autism till en superkraft, hoppas vi kunna ge människor ett verktyg där de kan utveckla ett förtroende till att skapa din dag i förväg.
Kappan ger oss också en möjlighet att presentera fler karaktärer att välja mellan, och att skapa en djupare kontakt med våra användare.