Love och Vendela testar DayCape appen

Idag var Anton och Karl tillbaka för att hälsa på mamma Elisabeth, sonen Love och dottern Vendela. De har testat beta-version av DayCape appen under tre veckor.
Elisabeth berättar att DayCape är till hjälp i vardagen, framför allt då anvisningar från appen fungerar bättre än när hon säger till barnen vad de ska göra. Att familjen kan se hur de ligger till tidsmässigt, i exempelvis morgonrutinerna, har gjort det lättare att undvika förseningar vilket också varit en positiv erfarenhet av appen. Elisabeth påpekar även att det är bra att det nu går lättare att ändra tiden för en aktivitet vid tillfällen då man behöver lite mer tid som när man till exempel behöver bli klar med något.

Love har tyckt det är intressant att använda appen. För Love har det  framförallt hjälpt att kunna se tiden ticka ner i appen och på så sätt vetat hur lång tid han har på sig.

För Vendela är det viktigare att få en påminnelse. För henne var det viktigt att få en egen app och inte dela med Love eftersom hon gillar att planera själv. Hon har också bett om att få planera sin dag själv i appen.

I nuläget saknar Elisabeth några funktioner i appen såsom att enklare kunna lägga in återkommande aktiviteter. Ibland dyker även tekniska buggar upp, exempelvis vid inloggning, vilket försvårar snabba ändringar i schemat.