Gör autism till en superkraft

DayCape vill att alla barn ska leva i en värld där man är entusiastisk över dagen man har framför sig. För barn med autism, kan uppgifterna för inför kommande dag verka mycket svåra. Det är därför vi utvecklat en rolig och interaktiv digital bildkalender som hjälper barnen att planera sin dag för att sedan kunna ser fram emot aktiviteter som planeras.

DayCape är en digital bildkalender för barn med autism.
Vi hoppas att den kan vara ett stöd i vardagen till och från eller kanske tom ett livslångt stöd.

Föräldrar, vänner och släktingar i närheten av barn med autism är mycket viktiga. De lägger stor kraft på att stödja de vardagliga aktiviteterna. Därför skapades DayCape, en webbplattform som gör det enkelt att samarbeta med planering kring dagen tillsammans med andra.

Även om barn med autism har sina svårigheter så har barnen egna unika färdigheter som kan utvecklas med rätt typ av hjälp. Genom att omvandla autism till en superkraft, vill vi hjälpa våra användare att förbereda sig för en spännande dag.

DayCape vill hjälpa barnen upptäcka sina egna superkrafter.
Det spelar ingen roll vem du är, hur gammal du är, var du bor, vad du vill göra … vem som helst kan sätta på en mantel och förbereda sig för en super dag!

Anton Håkanson

Anton Håkanson, grundare av DayCape, var som litet barn diagnostiserad inom autismspektrat. Även om han vid en senare tidpunkt fick diagnosen avskriven har han en mycket speciell förståelse för de dagliga problem som kan uppstå. Anton läste en hel del serietidningar som barn och hans favorithjälte var Peter Parker som Spiderman. Även med alla krafter och ”spindel”-sinnet har Peter motstridiga känslor om att bli Spiderman och hur han använder sina krafter. Som Spiderman är han oförmögen att rädda alla och brottas med känslan av att känna sig udda och svag trots hans ovanliga styrkor. Men, Peter har alltid vänner och familj som stödjer honom i de svåra stunderna vilket gör att han kan bli den stora superhjälte han var tänkt att vara.

”Det är därför jag tror DayCape behövs. Precis som Peter Parker kämpar dessa barn med strukturer och sammanhang som de inte förstår. Men, med rätt verktyg och hjälp från familj och vänner har de alla möjligheter att upptäcka sina egna superkrafter. ” Anton

Imre använder DayCape

Hör Imre och hans mamma berätta om vad det har betytt för dem att de har börja använda DayCape.

Så hjälper DayCape Erik genom dagen

Följ Erik under hans dag hemma och i skolan. Erik har autism som gör vissa saker svåra för honom. Med hjälp av familj, lärare och DayCape så får han hjälp att klara dagen.