Elisabeth, Love och Vendela

Elisabeth och Love

Vi på DayCape teamet fick chansen att intervjua Elisabeth som är mor till två barn: Love som är en pojke med autism och ADHD och Vendela, en flicka med ADHD.

Vi ville förstå mer om vilka problem som uppstår i Love och Vendelas vardag. Karl, som är en psykolog student, följde även med.

Elisabeth arbetar som städare, men hennes egen lägenhet är ändå rätt stökig. Hon berättar att hon har lite tid över för hus sysslor eller andra aktiviteter för den delen, hon tillbringar en hel del av hennes vakna tid på hennes två barn, de behöver en hel del uppmärksamhet och hjälp i sin vardag.

Dagarna kan vara lite kaotiskt och ofta känner hon att det inte finns tillräckligt med tid, därför kommer hussysslorna i sista hand. Hennes barn behöver ständig påminelser om vad de ska göra annars tenderar dem att fastna med spel på telefonen eller Ipaden och får ingenting gjort. Hon måste påminna dem att göra allt från att klä på sog, att äta frukost till att gå på toaletten. Härom morgonen fastnade Elisabeth i ett telefonsamtal och kunde inte hjälpa sin dotter att klä på sig, därför tog påklädningen henne en och en halvtimme den gången.

I skolan är dagarna väldigt strukturerade och dagarna ser ganska lika ut och Elisabeth följer ett schema som hon kan gå igenom med sina barn varje morgon innan skolan. För att förhindra plötsliga förändringar i schemat brukar Elisabeth ringa till skolan ett par gånger i veckan för att kontrollera om något speciellt händer. Det är mycket viktigt att planera i förväg och att barnen vet hur deras dag kommer att se ut.

2014-06-30-10.50.25

Just nu använder familjen olika verktyg för att få hjälp med planering och struktur.
De använder sig av bland annat en timer eftersom tiden ofta är ett problem för personer med autism. Det är svårt för dem att gissa hur lång tid olika aktiviteter tar. Detta är ett problem i Elisabeths familj också, så timern hjälper mycket. När Elisabeth till exempel går och handlar och sonen stannar hemma, så kan timern hjälpa honom att se hur lång tid Elisabeth kommer att vara borta.

De har också en stor whiteboard där de sätter upp deras schema för varje dag.
De använder bilder på hyllorna och bilderna visar vilka objekt som ska vara på hyllan. Det är en enkel sak för att visa var varje föremål hör hemma.
I skolan använder barnen pappersschema där olika dagar har en viss färg. Elisabeth tror att de behöver ändra på tavlan hemma till samma som de har i skolan, eftersom olika färger för varje dag gör det lättare för barnen att förstå.

Problemet med whiteboard schema, olika appar som familjen har provat och andra kalendrar, är enligt Elisabeth, att barnen kan göra ändringar och tar själva bort saker från scheman. De scheman Elisabeth har gjort kan helt plötsligt vara borta eller vara en enda röra.

Elisabeths önskemål om en bra app är att hon som förälder kan låsa program så att barnen inte kan göra ändringar. Hon vill också att kunna ändra ringsignal för påminnelser eftersom hennes barn hittade några ringsignaler som de upplevde mycket stressande. Hennes son är intresserad av olika ljud, larm och ringsignaler och just nu han gillar fönster-ljudet och har därför installerat det på datorn.

Appen måste också ha något som gör det enkelt att se hur lång tid varje aktivitet tar.

2014-06-30-10.50.32