DayCape ringer

Calls

Under den vecka som vi på DayCape gjort telefonintervjuer för att förstå det dagliga livet för personer med autism och se hur DayCape skulle kunna underlätta deras vardag. Vi har valt att intervjua tre personer med olika erfarenhet av autism.

 

Tina
Tina är en mamma till tre barn med autism, därför är det extra viktigt med struktur och rutiner för Tina och hennes familj. Det är viktigt att varje dag är väl strukturerat och planerat. Tinas familj har en stor whiteboard skärm i hallen med den veckoschema för familjen. Varje familjemedlem kan gå tillbaka och titta på skärmen för information om deras dag. Tina och hennes familj använder också några olika program för att göra planeringen enklare för familjen. Dessa program ger Tina chansen att planera sina barns dag och sätta i aktiviteter för dem under dagen. Tina använder en hel del bilder i hennes barns scheman; det hjälper dem att komma ihåg speciella aktiviteter bättre när de kan relatera dem till bilder.

Problemet med barn med egna mobiler och appar är att de är bra på klura ut lösenord och ibland tar de bort eller förändringar saker i schemat. Men hon påpekar också att ibland kan det vara en bra sak att låta sina barn göra förändringar i schemat. Tinas dotter till exempel, började att sätta i en massa bilder på våfflor, i syfte att visa Tina att hon ville ha mer schemalagd tid för att äta våfflor. För Tinas dotter möjliggör det för henne att kommunicera genom appen, vilket är en bra sak.

Vad Tina tycker saknas i appen som de har använt är att se hur lång tid olika aktiviteter tar. Hon skulle vilja se scheman och tidsbegränsningar för varje aktivitet så att de kan planera sin tid lättare.

 

Björn
Björn är en speciallärare i åtta femton år med autism. För dessa elever planerar är avgörande, därför bryter och mellan lärdomar kan vara svårt för sina elever, när schemat inte berätta exakt vad de ska göra. Studenterna kan sand alla av dem själv och inte vet vart man ska gå eller vad man ska göra.

Därför Björn tycker att det är viktigt att planera inte bara klasser utan också tiden i mellan. Det är bra att ge förslag på saker att göra på raster och i detalj beskriva hur de behöver för att förbereda sig för nästa klass, böcker för att få och så vidare.

Det hjälper om läraren kan dela schemat med eleverna så att läraren kan ändra saker rätt i elevernas scheman för att undvika oplanerad fritid. För att underlätta för studenterna att se vad som krävs av dem är Björn använder en checklista för varje lektion om vad de behöver göra.

 

Rebecca
Rebecca är en författare som är, liksom många andra, är i behov av extra struktur under hela sin arbetsdag.

Rebeccas behov av extra struktur gör hennes skriv listor varje morgon om vad man ska göra under dagen. Hon tycker att det är viktigt att hålla koll på hur mycket tid hon behöver för varje uppgift och möte på jobbet så att hon lätt kan se hur mycket tid hon behöver för att avsätta för arbete varje dag. Rebecca använder också checklista för att bocka av allt hon blir gjort och lätt se vad hon har kvar att göra. Just nu använder hon papper eller skicka det lägga till alla sina listor, men hon säger att hon skulle föredra att ha dem på datorn eller i en app.