DayCape rekommenderas av Skoldatateket!

Skoldatateket Stockholm

Skoldatateket Stockholm har tagit fram en lista på appar som kan vara användbara i arbetet med elever i behov av stöd.

Så här beskrivs DayCape:
En fin dagsplaneringskalender med bildstöd. Den är mycket lätt att följa visuellt och visar hur länge en aktivitet ska pågå vilket underlättar övergångar mellan olika aktiviteter. Nya uppdateringar efter önskningar av användare gör att det går att välja en tidskompis i som syns i appen, samt att varje aktivitet har en humörscheck så att aktiviteten enkelt kan utvärderas med en smileysymbol.

Kolla gärna in övriga rekommendationer på appar.