DayCape prisas för sitt arbete med Human Centered Business

vinnarbild kopia

Idag tog DayCape emot pris från Human Centered Business Index. Under en tid så har Lumen Behavior intervjuat 300 företag och valt ut tio företag som dem anser är en förebild för hur deras organisation jobbar med människor. DayCape prisade för det arbete vi lagt ner på att göra barn, föräldrar och lärare delaktiga i skapandet av DayCape appen.

Några ord från vår grundare Anton:

– Jag tycker det är en viktig fråga som tas upp och det visar att fler tar både DayCape men också sättet vi arbeta på på allvar. Det är viktigt att jobba med dem som vi faktiskt vill hjälpa i slutändan och fråga dem vad som behövs.