Studie om bildstöd i vardagen

Föräldrars uppfattning om bilden som kognitivt stöd i vardagliga aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Gunnel Ivarsson) 

Den här studien handlar inte om DayCape även om stödet finns i appen.

I den här studien har man följt nio barn med kontakt med habiliteringen och intervjuat deras föräldrar om hur bildstöd påverkar deras vardag. Barnen som medverkade använde alla någon form av bildstöd, exempelvis bildschema som visar i vilken ordning man ska göra olika moment när man bakar eller städar undan efter sig.

Bilder och bildstöd användes som ett stöd för att planera, genomföra och byta/avsluta en aktivitet. De användes i en rad olika aktiviteter och situationer hos familjerna: lek, hygien, sova, på- och avklädning, fritidsaktiviteter, resor, skola och läxläsning, översikt över dag/veckor/månader och dagligen återkommande rutiner som till exempel stretchingprogram, tandborstning, duschning.

Bilder som kommunikativt stöd

Familjerna berättar i studien om den positiva effekt bilderna har som ett kommunikativt stöd för barnet när de ska berätta om vad som har hänt i skolan till exempel. Det är lättare att prata runt en bild som föreställer det man gjort eller upplevt under dagen.

Självständighet, trygghet och styrande.

I resultaten framkom att föräldrarna upplevde att barnen blev mer självständiga i vissa vardagliga aktiviteter såsom duschning, toalettbesök, duka, ta på ta/av kläder, m.m. genom att använda bildstöd som en hjälp att genomföra aktiviteterna.

Bilderna ger även tydliga signaler till barnen om vad som ska hända framöver. När det blir tydligare vad som ska hända blev barnen i studien mindre oroliga, vilket också påverkade omgivningen i den mening att hela familjen blev lugnare. Föräldrarna i studien upplevde att bildschemat hjälpte barnet att förbereda sig och underlättade inför situationer som kan vara påfrestande, t.ex. när man ska besöka habilitering, tandläkare, frisör eller dylikt.

Några föräldrar tyckte att det var svårt att frångå bildschemat och hitta på spontana aktiviteter medan andra menade att det gick att göra små ändringar om man visade barnet ändringen i schemat med en ny bild.

(Gunnel Ivarsson, 2008. Föräldrars uppfattning om bilden som kognitivt stöd i vardagliga aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Barn- och ungdomshabiliteringen Södra Älvsborg)

http://www.vgregion.se/upload/HoH/Kansli/Forskning%20och%20utveckling/Kognitivt%20stöd/fou-rapport-föräldrars-uppfattning-om-bilden-2008-1-hoh.pdf