Studie visar: DayCape planerings-app ökar elevernas självständighet

DayCape planerings-app kan öka elevernas självständighet och vara ett hjälpmedel som utgår från personliga förutsättningar. Det slår Lena Gosö fast i hennes kvalitativa studie: Planeringsappen DayCape – ett hjälpmedel i skolan för elever med ADHD och ASD och för elever utan diagnos.

DayCape planerings-app

Två erfarna pedagoger och tre elever i åldrarna 8 – 11 har deltagit i studien. Resultatet visar att DayCape planerings-app inte bara kan vara ett stöd för elever med neuropsykiatrisk diagnos. Appen främjar även personlig utveckling och är ett lämpligt verktyg för samtliga elever.

Funktioner som tidnedräkning och visuellt bildstöd tillsammans med talsyntes ökar elevernas möjlighet att vara förberedda. Dessutom bidrar appens funktioner till ökad självständighet för elever som inte kan läsa.

Planerings-app som utgår från elevernas egna upplevelser

DayCape planerings-app

I appen kan eleverna registrera sitt humör efter varje utförd aktivitet. Funktionen är enligt studien uppskattad av både elever och lärare då den.

  • Främjar elevernas möjlighet att reflektera över sin känslor.
  • Ökar dialogen mellan pedagog och elev.
  • Bidrar till undervisning som i högre grad utgår från elevernas personliga upplevelser och förutsättningar.

Genom att prata med eleverna om deras känslor kan pedagogen lättare anpassa aktiviteterna i appen. Funktionerna i appen uppmuntrar till att elever blir mer delaktiga i sin skolgång.

Pedagogerna mer medvetna om planeringen

Användning av DayCape har positiv inverkan på pedagogerna. I studien uppger de att de själva blir mer medvetna om betydelsen av att noga förbereda sina lektioner. När pedagogerna planerar lektionerna i appen ger de även eleverna en bättre chans att förbereda sig inför dagens aktiviteter.

Eleverna blev mera självständiga genom att de frågade mera sällan om vad de skulle göra eller vad som skulle hända sedan. När instruktionerna fanns att läsa eller lyssna på i de olika aktiviteterna kunde eleverna på egen hand komma igång med sitt arbete på lektionerna.
Utdrag ur studien: Planeringsappen DayCape – ett hjälpmedel i skolan för elever med ADHD och ASD och för elever utan diagnos.

Enkelt att komma igång

Är du som pedagog nyfiken på hur DayCape kan vara ett stöd i klassrummet? Prova DayCape gratis i 30 dagar och börja planera nästa lektion redan idag.

Recensioner av DayCape