TeachaerCaper

DayCape används världen över av lärare som ett stöd i deras dagliga undervisning med mycket positiva resultat, både från elever och lärare. Som lärare kan du spara tid i din planering som ger dig mer tid över till undervisningen. Genom DayCape kan dina elever även kommunicera med dig och berätta hur de upplever dagens aktiviteter.

  • Ge dina elever en visuell överblick över hur deras dag kommer att se ut
  • Gör ändringar i schemat utan att störa eleverna
  • Låt DayCape sköta påminnelserna

På vår blogg kan du läsa mer om hur DayCape är ett stöd i undervisningen