CaperParent

Du som förälder spelar en väldigt viktig roll för ditt barns utveckling och välmående. Vi har en djup förståelse för de speciella utmaningar det medför att vara förälder till barn i behov av extra stöd. DayCape är utformad för att du som förälder ska kunna känna dig tryggare och gladare tillsammans med ditt barn och erbjuda möjligheter för barnet att själv utvecklas. Med DayCape kan du som förälder:

FamilyCapers

  • Följa upp hur ditt barn mår under dagen.
  • Hålla koll på hur skoldagen framskrider.
  • Lättare strukturerar familjens vardag
  • Bjuda in lärare och bekanta för att barnet ska få optimalt med stöd

Det är enkelt att komma igång med DayCape – börja här!

På bloggen kan du läsa mer om hur andra föräldrar använder DayCape.