Få ut det mesta av distansundervisningen

DayCape - Få ut det mesta av din distansundervisning

Med rätt verktyg kan du säkerställa att dina barn eller elever får ut det mesta av sin distansundervisning. Här tipsar vi om hur du som förälder eller lärare kan använda DayCape som ett stöd i hemmet och klassrummet.

Landets gymnasieskolor rekommenderas att gå över till distansundervisning. Beslutet ställer ökade krav på både elever och lärare. Med digitala hjälpmedel kan du vända utmaning till möjlighet och skapa förutsättningar för dina barn eller elever att få ut det mesta av sin distansundervisning.

Planera med tydlig struktur i DayCape

Ofta är hemmiljön full med saker att göra. Vid distansundervisning är det därför lätt att bli distraherad och fokusera på annat. Med DayCape kan du skapa en tydlig struktur för den dagliga planeringen med avsatt tid för både skoluppgifter och pauser. Planeringen är ett viktigt verktyg för att främja studieron.

Tips!
Glöm inte att avsätta tid för raster eller regelbundna pauser. Då det inte alltid finns samma tydliga schema för distansundervisningen, är det extra viktigt att planera in tid för vila och reflektion.

DayCape - Få ut det mesta av din distansundervisning

Planera tillsammans

Med DayCape kan både lärare och föräldrar ansvara för planeringen av ett eller flera barn. Då eleverna studerar i sitt hem är det alltid bra att få med föräldrarna i den dagliga planeringen. Du som lärare kan enkelt bjuda in föräldrarna att hjälpa till med att kombinera skolschemat med barnets dagliga aktiviteter.

Håll koll på humöret

I DayCape finns funktionen humörskoll, där användaren med smileys kan registrera sitt humör efter varje aktivitet. Funktionen är mycket uppskattad då den gör det lättare att tillsammans följa upp och prata om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Följ gärna upp hur barn och elever mår under dagen med hjälp av humörskollen.

DayCape - Få ut det mesta av din distansundervisning

Påminnelser för varje aktivitet

Påminnelser är extra viktiga när du som lärare inte själv är på plats och kan se till att varje aktivitet påbörjas i tid. Med DayCape i telefonen får dina elever eller dina barn en påminnelse inför varje aktivitet. Du lägger in veckans aktiviteter och bestämmer hur mycket tid som ska läggas på varje aktivitet. Personen som ska utföra aktiviteten får en påminnelse direkt via telefonen tillsammans med en enkel instruktion om vad som ska göras. Studie visar att DayCape planerings-app ökar elevernas självständighet.

Enkelt att komma igång

Är du nyfiken på hur DayCape kan vara ett stöd i distansundervisningen? Prova DayCape gratis i 30 dagar och börja planera nästa lektion redan idag.

Med DayCape i din mobil eller surfplatta är det enkelt att överblicka vad som händer under dagen.